Tuotteet

Tuotteet

Varavoima, Diesel-generaattorit, aggregaatit ja erilaiset teollisuusprojektit, kaikki samalta toimittajalta.

Toimintatapamme on aina kokonaisvaltainen – näin pystymme pitämään toteutukset hyvin hallinnassa ja varmistamme saumattoman, virheettömän laadukkaan ja nopean sekä tuloksellisen toiminnan. Suunnittelumme on aina tinkimätöntä, myös osatoimituksissa (järjestelmätutkimukset jne).

Erilaiset voimantuotanto- ja varavoimaratkaisut arvioidaan perusteellisesti ja suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Niitä varten kerätään riittävästi tietoa, jotta suunnitelmasta saadaan kannattava, toteuttamiskelpoinen ja parhaiten kyseessä olevaan sovellukseen sopiva (etenkin uudelleensijoitus- ja laitteiston päivitysprojekteissa).

Kannattavuuslaskelmat, budjetoinnit, arvioinnit ja asennusauditoinnit voidaan ja pitäisi laatia ja esittää jo alkuvaiheessa sovelluksen mahdollisimman tarkan tilan selvittämiseksi. Nykyään kaikissa laitoksissa, toiminnoissa ja asennuksissa on yhä kasvavassa määrin huomioitava myös ympäristönäkökohtien ja -vaatimusten täyttäminen. Ne vaikuttavat suoraan laitoksen laitteisiin ja kokonaistoimintaan.

Näiden tutkimusten ja lähestymistapojen lisäksi projektin ja laitoksen kannattavuutta ja kustannustehokkuutta voidaan parantaa entisestään hyödyntämällä Northern Automation Oy:n (NAOY:n) laaja verkostoa, joka koostuu paikallisista kumppaneista, ulkoisista asiantuntijoista ja muista yhteistyökumppaneista. Verkostomme avulla asiakas saa kaikki tarvitsemansa palvelut meiltä – yhdestä ja samasta pisteestä.